PHONAK RENSEBÆRGER

99,00 DKK

Phonak rensebærger. Denne benyttes sammen med Phonak rensetabletter.